Welkom bij Sport en Cultuur in Soest

BSC 0-15 jaar

BINK KINDEROPVANG

BUURTSPORTCOACH:

MAURO PETERS, SMITSVEEN

TOM VOLMAN, 'T HART/ KLAARWATER / DE ENG

ANNELIE BESUIJEN, SOESTERBERG

Aanvoerder: Bink Kinderopvang

Spelers: Basischolen, Stichting Balans, Welzin, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, sportaanbieders, andere buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches van Bink Kinderopvang hebben het doel om inwoners van 0-15 jaar die weinig of nauwelijks bewegen, te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. De taken van de buurtsportcoaches bestaan o.a. uit: